brandscherm xl

Vliegvuurbestendig Dak

Vliegvuurbestendig maken van een stal. In Zwolle heeft Firetexx een vliegvuurbestendig dak (NEN 6063) gemonteerd.