brandscherm xl

Vliegvuurbestendig Dak

Vliegvuurbestendig maken van een stal. In Zwolle heeft Firetexx een vliegvuurbestendig dak (NEN 6063) gemonteerd.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de brandwerende toepassingen van Firetexx. Klik op een vraag voor ons antwoord.

Het installeren van een vliegvuurbestendig dak biedt aanzienlijke voordelen voor de brandveiligheid van jouw bedrijf of magazijn. Dit daktype helpt bij het minimaliseren van het risico op brand ontsteking door brandende deeltjes, zoals vonken en as, af te weren. Hierdoor wordt de kans op schade aan jouw eigendommen, voorraden en bedrijfsactiviteiten als gevolg van brand aanzienlijk verminderd.

Voor industriële en magazijn omgevingen zijn vliegvuurbestendige daken (NEN 6063) erg geschikt. Onze daken kunnen een effectieve barrière vormen tegen brandende deeltjes die door een bedrijfsbrand worden verspreid.

Ja, afhankelijk van de locatie en de lokale regelgeving kunnen er specifieke bouwvoorschriften van toepassing zijn op bedrijven en magazijnen met betrekking tot het implementeren van vliegvuurbestendige daken. Het is essentieel om contact op te nemen met lokale autoriteiten en bouwregelgeving te raadplegen om ervoor te zorgen dat jouw vliegvuurbestendige dak voldoet aan de geldende voorschriften.

Ja, in veel gevallen kunnen bestaande bedrijfsdaken worden aangepast om vliegvuurbestendiger te worden. Dit kan betekenen dat de huidige dakbedekking wordt vervangen door brandwerende materialen, het toevoegen van beschermende coatings, en het afdichten van dakdoorvoeren en ventilatieopeningen om te voorkomen dat brandende deeltjes binnendringen.

Firetexx is een gespecialiseerd bedrijf dat veel ervaring heeft met het installeren van vliegvuurbestendig daken voor bedrijven en magazijnen. Onze professionals hebben de kennis en expertise om de juiste materialen te selecteren en de installatie volgens de voorschriften uit te voeren.

© COPYRIGHT FIRETEXX