Brandwerende Wanden

Brandwerende wanden van Firetexx.

Vaak denkt men bij het brandwerend maken van een gebouw aan een plaat materiaal.
Hieronder treft u foto`s aan van wanden die wij hebben gerealiseerd met brandwerend doekmateriaal.
Er zijn meerdere redenen waarom dit voor u de oplossing kan zijn!
Bij onderstaande project was een reden dat dit een monumentaal pand betrof (NDSM-werf) hierbij mag je niet zomaar alles aftimmeren met plaatmateriaal.
In de toekomst moet je alles weer kunnen herstellen.
Bij de units hebben we de schermen geplaatst tegen brandoverslag. Uiteraard dient hiervoor eerst door een keurende/adviserende instantie een rapport worden opgesteld.
Tevens hebben wij ook schermen geleverd waarbij de constructie het gewicht niet aankon indien dit met een brandwerende plaat materiaal gemaakt zou worden.
Onze doekmaterialen kunnen tegen extreme temperaturen 1000 graden en ver daarboven.

Project voorbeeld hieronder (zie foto);
Firetexx heeft ook op maat gemaakte brandwerende wanden.
Dit innovatief brandwerend stralingsscherm met lichtgewicht schuifdeur tegen brandoverslag is samen met DGMR en Homij Technische Installaties ontwikkelt. Dit innovatief stralingsscherm ter voorkoming van brandoverslag is in 2016 door Firetexx gemonteerd.

Buiten de grote kas (Jungola) van Wildlands in Emmen staan vier grootformaat luchtbehandelingskasten. Deze zijn in het brandveiligheidsconcept aangemerkt als potentiële ontstekingsbron. Brandoverslag van deze luchtbehandelingskasten naar de grote kas moet dus worden vermeden. Dat leverde hoofdbrekens op van praktische aard. De luchtbehandelingskasten waren namelijk aan de zijde van de grote kas voorzien van deurtjes die voor onderhoud toegankelijk moeten blijven. En een beplating op de wand van de grote kas schroeven ging ook niet, want daar zitten luchttoevoeropeningen die open moeten blijven. Die zorgen namelijk bij warme zomerse dagen, maar ook bij brand voor toevoer van verse lucht in de grote kas. Er was dus een stralingsscherm nodig tussen de grote kas en de luchtbehandelingskast. Ruimte voor een fundering was er niet, dus er moest iets lichts worden verzonnen.

DGMR ontwierp samen met Homij Technische Installaties en Firetexx een stralingsscherm dat bestaat uit een stalen frame waaroverheen een doek van brandwerend textiel werd gespannen. Dit doek wordt ook veel toegepast bij brandwerende rolschermen. Na proeven bij Efectis Nederland bleken drie lagen doek nodig te zijn. Het stalen frame is afgeschoord op de grote kas: bij brand in de luchtbehandelingskast wordt deze schoorconstructie dus beschermd door het scherm zelf: bij brand in de grote kas bezwijkt het, maar dat mag. Het scherm is voorzien van een schuifrail. Hierop schuiven twee grote panelen waardoor de deurtjes in de luchtbehandelingskasten bereikbaar blijven.

Links op de foto zoals het was, de deurtjes zijn goed zichtbaar. Rechts zoals het is uitgevoerd. De luchtkanalen die voorbij het scherm steken bevatten geen ontstekingsbronnen.
Artikel geschreven door Hendrik-Jan Doevendans