Scover en Firetexx

Het stallen van een scootmobiel is een toenemend probleem. Steeds vaker worden scootmobielen willekeurig in gangen van appartementencomplexen en verzorgingshuizen dichtbij de voordeur geparkeerd. Risicovol, omdat het stallen van deze apparaten in rookvrije vluchtroutes juist wordt ontraden vanwege de rookontwikkeling die scootmobielen kunnen veroorzaken bij brand en zo de evacuatie van bewoners zullen bemoeilijken.

Een veel gekozen, maar kostbare, oplossing is realiseren van een speciaal hiervoor ingerichte bouwkundige ruimte. Deze ruimte is bovendien vaak ver verwijderd van de woning waardoor de mobiliteit van de gebruiker juist weer beperkt wordt hetgeen tot vereenzaming, psychische en zelfs fysieke klachten kan leiden.

De oplossing van Scover?

Scover is een praktisch, adequaat en minder kostbaar alternatief voor de stalling van een scootmobiel, die in de meeste gevallen op een veilige manier geplaatst mag worden in de rookvrije vluchtroutes, dichtbij de woning. Hierbij wordt een brandwerende cover over het scootmobiel geplaatst.

Belangrijk voor Scover is het stimuleren van de participatie van mensen met een beperking in de maatschappij is belangrijk. Zo is het mogelijk om mensen die slecht ter been zijn een scootmobiel beschikbaar te stellen. Wij van Firetexx staan hier helemaal achter.

Voor verantwoorde, veilige plaatsing en zorgvuldig gebruik van de Scover adviseren wij u nadrukkelijk deskundig advies in te winnen bij een erkend brandveiligheidsadviseur.

Firetexx en Scover

Wij zijn er trots op dat wij een bijdrage mogen leveren aan dit bijzondere product. Voor de Scover leveren wij  het brandwerend doekmateriaal.

Meer weten

Wil je meer weten over onze het gebruikte materiaal, lees dan meer over onze brandwerende doeken

Wil je meer weten over dit project of heb je andere vragen dan komen wij graag met je in contact.