Firetexx blust grote gecondtioneerde vloeistofplasbrand.

Op 27 februari 2013 deed de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) op Campus Vesta, nabij Antwerpen, onderzoek naar de mogelijkheden om de effecten te beperken van grote rookwolken die bij onbeheersbare branden ontstaan.

Eén van de onderdelen van deze test dag was het blussen met het Tignis XXL blusdeken van Firetexx. Het brandwerende doek dat over een brandhaard van ca. 80m2 met dieselolie, en vlammen tot 15mtr hoog, werd getrokken doofde het vuur binnen ongeveer 1 minuut.

Naar verwachting worden de definitieve onderzoeksresultaten eind april 2013 bekendgemaakt.

Samenwerking
Het onderzoek is uitgevoerd onder de vlag LivingLab Fysieke Veiligheid waarbij het IFV samen heeft gewerkt met het RIVM, Efectis, Campus Vesta, Brandweer Antwerpen, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Brandweer Midden- en West-Brabant en Brandweer Zuid-Holland Zuid BASF, Geoborn en Firetexx.