Scover en Firetexx

Firetexx levert het doekmateriaal tbv de Scover. Deze cover is speciaal ontwikkeld voor de scootmobiel.

Scover is de goedkoopst adequate brandveilige stalling voor de scootmobiel in de rookvrije vluchtroute

Het stimuleren van de participatie van mensen met een beperking in de maatschappij is belangrijk. Zo is het mogelijk om mensen die slecht ter been zijn een scootmobiel beschikbaar te stellen. Het stallen van dit vervoermiddel is echter een toenemend probleem. Steeds vaker worden scootmobielen willekeurig in gangen van appartementencomplexen en verzorgingshuizen dichtbij de voordeur geparkeerd. Risicovol, omdat het stallen van deze apparaten in rookvrije vluchtroutes juist wordt ontraden vanwege de rookontwikkeling die scootmobielen kunnen veroorzaken bij brand en zo de evacuatie van bewoners zullen bemoeilijken.

Een veel gekozen, maar kostbare, oplossing is realiseren van een speciaal hiervoor ingerichte bouwkundige ruimte. Deze ruimte is bovendien vaak ver verwijderd van de woning waardoor de mobiliteit van de gebruiker juist weer beperkt wordt hetgeen tot vereenzaming, psychische en zelfs fysieke klachten kan leiden.

Scover is een praktisch, adequaat en minder kostbaar alternatief voor de stalling van een scootmobiel, die in de meeste gevallen op een veilige manier geplaatst mag worden in de rookvrije vluchtroutes, dichtbij de woning.

Voor verantwoorde, veilige plaatsing en zorgvuldig gebruik van de Scover adviseren wij u nadrukkelijk deskundig advies in te winnen bij een erkend brandveiligheidsadviseur.